Odszkodowania za opóźniony lot

odszkodowanie za opóźniony lot, opóźnienie lotu odszkodowania

Czy zdarzyło ci się kiedyś, że twój lot został opóźniony? Godziny spędzone na lotnisku, nerwowe spoglądanie na tablicę odlotów i przylotów, niepewność czy zdążysz na spotkanie biznesowe lub na święta do rodziny. Czy twoje wakacje znacznie się nie skrócą i nie przepadną ci inne rezerwacje. Są to z pewnością bardzo stresujące doświadczenia, warto jednak wiedzieć, co w takich sytuacjach można zrobić i czego domagać się od linii lotniczych.

Jeśli miałeś opóźniony lot o ponad 2 godziny, bez względu na przyczynę, przewoźnik ma obowiązek zagwarantować ci odpowiednią opiekę, tj. posiłek, napoje, rozmowę telefoniczną, dostęp do faxu lub e-maila, a także zakwaterowanie oraz dojazd na lotnisko, jeśli zajdzie taka potrzeba. Prawa pasażerów linii lotniczych reguluje bowiem Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 i obejmuje prawie wszystkie trasy w Europie, a także wykracza poza przestrzeń powietrzną UE. Przestrzegane jest także w Islandii, Norwegii, Szwajcarii oraz na Azorach, Wyspach Kanaryjskich, Gujanie Francuskiej i Martynice, Gwadelupie i Reunion, Maderze czy Saint-Martin. Zawarte w tym dokumencie przepisy dotyczą obowiązków, jakie spoczywają na liniach lotniczych w przypadku lotów niezgodnych z planowanymi. Obejmują także kwestie zwrotu kosztów za to, że z opóźnieniem dotarłeś do docelowego miejsca oraz w jaki sposób powinien się Tobą zaopiekować przewoźnik w czasie oczekiwania na samolot. Firma przewozowa powinna poinformować pasażerów o ich prawach poprzez wyświetlenie odpowiednich informacji przy stanowiskach do odprawy.

Często zdarza się jednak, że przewoźnik nie wywiązuję się z tego obowiązku i nie zapewnia opieki, do jakiej jest zobligowany. W takiej sytuacji, pasażerowie równie dobrze mogą kupić te rzeczy sami, a następnie na podstawie paragonów, mogą uzyskać zwrot od przewoźnika. Jeśli Twój lot był opóźniony o ponad 5 godzin i zrezygnowałeś z podróży, przewoźnik ma obowiązek zwrócić ci pełną kwotę niewykorzystanego biletu. Jeśli miałeś opóźniony lot o 3 godziny lub więcej, z przyczyn zależnych od przewoźnika, należy ci się odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro (w zależności od długości lotu).


Kiedy mogę się ubiegać o odszkodowanie za opóźniony lot?

Linia lotnicza jest zobligowana do wypłaty odszkodowania, jeśli opóźnienie zostało spowodowane usterką techniczną, przekroczeniem czasu pracy załogi lub problemami operacyjnymi personelu. Odszkodowanie przysługuje również pasażerom oczekującym na samolot, którego przylot opóźnił się w wyniku jednej z powyższych przyczyn.

Zdecydowana większość opóźnień, spowodowana jest usterkami technicznymi samolotów. Czasami jednak jest to spowodowane okolicznościami nadzwyczajnymi, niezależnymi od przewoźnika tj. złe warunki atmosferyczne, strajki lub atak terrorystyczny. W tych przypadkach linia lotnicza nie ma obowiązku wypłaty odszkodowania. O odszkodowanie za opóźniony lot możemy się ubiegać, jeśli samolot był operowany przez przewoźnika europejskiego lub jeśli wylot nastąpił z portu lotniczego znajdującego się na terenie Unii Europejskiej. Prawa pasażera w Polsce są zagwarantowane ustawodawstwem europejskim (wspomnianym już Rozporządzeniu (WE) nr 261/2004), uzupełnionym interpretacjami prawa krajowego.

Warto też wiedzieć, że zgodnie z interpretacją Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z września 2014 r. „przybycie do miejsca docelowego” oznacza moment, w którym samolot dotarł do portu docelowego, a jedno z drzwi zostało otwarte, czyli pasażerowie mieli możliwość opuszczenia pokładu. Aby otrzymać odszkodowanie, muszą minąć trzy pełne godziny rejsu.

Niejasne, zbyt ogólne regulacje prawne, a także niska świadomość na temat praw pasażera w Polsce powodują, że linie lotnicze interpretują przepisy w najkorzystniejszy dla siebie sposób. Tym samym przeważnie wypłata odszkodowania jest odmawiana pasażerom. W dochodzeniu swoich spraw pomaga Komisja Ochrony Pasażerów działająca przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego oraz sąd. Niestety wielu pasażerów w przypadku odmowy wypłaty, rezygnuje z dalszego ubiegania się o odszkodowanie. Prawo do zwrotu poniesionych kosztów jest ograniczone czasowo – warto więc jednak podjąć próbę uzyskania należnych pieniędzy – samodzielnie lub przy pomocy specjalistów.

Możliwe odszkodowania:

Jeżeli odprawa odbyła się o czasie, do miejsca docelowego przyleciałeś z ponad trzygodzinnym opóźnieniem, a nie zaistniały tzw. nadzwyczajne okoliczności, linie lotnicze ponoszą winę za ten stan rzeczy. Masz prawo złożyć wniosek o rekompensatę. Zarówno za odwołany, jak i za przesunięty lot, przysługuje Ci odszkodowanie o zróżnicowanej wysokości. Zależy ona od długości trasy, na jakiej odbyła się podróż i wynosi:

  • 250€ – za loty poniżej 1500km
  • 400€ – za loty pomiędzy 1500, a 3500km
  • 600€ – za loty powyżej 3500km

Aby należna kwota odszkodowania została ci wypłacona, wniosek reklamacyjny musisz złożyć jak najszybciej. Zgodnie z przepisami (Uchwała SN z 17.03.2017 r., sygn. akt III CZP 111/16) masz na to rok, później Twoje roszczenia ulegną przedawnieniu. Datą, od której biegnie ten termin, jest dzień planowanego wykonania przewozu pasażera, czyli ten, w którym lot się odbył z opóźnieniem lub został odwołany.

Jeśli nie wiesz, jak samodzielnie zabrać się za procedurę odszkodowawczą, w każdej chwili możesz skorzystać ze wsparcia firm, które zajmują się tym na co dzień. Jedną z nich jest nasza agencja, a zatrudnieni w niej specjaliści pomogą Ci nie tylko odpowiednio wypełnić wniosek o odszkodowanie, ale także podpowiedzą, jakie dokumenty będą potrzebne jako załączniki. Linie lotnicze mają różne procedury i wymogi w zakresie ich składania.

Oprócz tego specjaliści mogą reprezentować Cię zarówno przed przewoźnikiem, jak i w sądzie, jeśli właśnie tam trafi Twoja sprawa. Działamy sprawnie i już po wstępnej rozmowie z Klientem jesteśmy w stanie ustalić, czy ma on prawo do odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot.