Zasady przyznawania odszkodowań lotniczych

Nie zawsze podróżowanie samolotem odbywa się bez zakłóceń. Czasami w wyniku nadzwyczajnych okoliczności lub z winy linii lotniczych dochodzi do nieoczekiwanej zmiany rozkładu lotu. Z racji tego, że opóźnienia czy odwołania rejsów zdarzają się dość często, a poszkodowani są wówczas pasażerowie, którzy muszą zmieniać np. swoje plany urlopowe bądź służbowe, wprowadzono możliwość ubiegania się o rekompensatę. W tym zakresie obowiązuje kilka regulacji prawnych – w europejskim ustawodawstwie oraz w różnych interpretacjach prawa krajowego. Określono w nich zasady zwrotu kosztów przez linie lotnicze oraz kwoty odszkodowań, które uzależnione są od długości lotu. Warto więc znać prawa pasażera, aby wiedzieć, co należy Ci się jako osobie podróżującej, gdy doświadczysz jednej z tych sytuacji. Odszkodowanie przysługuje w ściśle określonych przypadkach oraz realizowane jest na podstawie dokumentów podróży. W szczególności istotnesą elektroniczne rezerwacje i karty pokładowe. Należy również pamiętać, że w przypadku odwołanych lub opóźnionych lotów w obie strony, należy zachować dokumenty z obu lotów. Ponadto, gdy lot jest opóźniony o ponad 3 godziny lub odwołany jeszcze na lotnisku, warto zwrócić się do przedstawiciela firmy lotniczej o wystawienie zaświadczenia o zakłóceniu rejsu. Dobrze, aby w tym dokumencie podany był jego powód.

Dla pasażera przewidziano odszkodowania w wysokości 250 Euro, 400 Euro lub 600 Euro. Na ostateczną kwotę wpływa m.in. długość pokonywanej samolotem trasy.


Kiedy należy się odszkodowanie?

Według regulacji unijnej z 2004 r., czyli rozporządzenia WE nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, jeśli dany lot był opóźniony o ponad trzy godziny, odwołany lub sprzedano więcej biletów niż jest miejsc w samolocie, przewoźnik zobligowany jest do wypłaty odszkodowania dla pasażera. Jest to jednak uwarunkowane pewnymi czynnikami. To czy możemy ubiegać się o odszkodowanie, zależne jest od przyczyny problemu z Twoim lotem. Jeśli przyczyną była usterka techniczna, problemy z załogą lub inne okoliczności, które były zależne od przewoźnika, można śmiało starać się o rekompensatę. Jeśli jednak tzw. nadzwyczajne okoliczności, czyli złe warunki pogodowe, zapowiedziany strajk, wojna, atak terrorystyczny itp. spowodowały opóźnienie lub odwołanie lotu, wtedy nie ma podstawy do ubiegania się o odszkodowanie.

Najczęściej jednak można spotkać się z usterkami technicznymi. Zazwyczaj przewoźnik nie informuje pasażerów danego lotu co było faktyczną przyczyną, dlatego dopiero wysyłając roszczenie, dowiadujemy się prawdy. W przypadku opóźnienia czy odwołania samolotu podczas zgłaszania sprawy, ważne również jest to, aby lotnisko naszego wylotu lub linia lotnicza, należały do państwa będącego członkiem Unii Europejskiej (dotyczy także Islandii, Norwegii, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii).

W zależności od długości lotu, a ściślej – trasy, jaką pokonuje samolot, różna będzie wysokość zadośćuczynienia, które Ci przysługuje. Możesz dochodzić go sam lub skorzystać z usług naszej firmy, której specjalnością jest uzyskiwanie roszczeń od przewoźników. Odzyskujemy odszkodowania do roku wstecz. Tyle masz czasu, aby starać się o rekompensatę za opóźnienie lub odwołanie samolotu.

W przypadku odmowy wypłacenia pieniędzy przez przewoźnika pozostaje Ci jeszcze skierowanie sprawy na drogę urzędową lub sądową. Na tym etapie również możesz liczyć na nasze profesjonalne i kompleksowe wsparcie.

Ile mi się należy?

Wysokość odszkodowania zależy od odległości między lotniskiem wylotu i lotniskiem docelowym oraz długością opóźnienia. Kwoty rekompensaty wahają się między 250 a 600 euro od osoby. Stawki te są różne i zależą od odcinka, na jakim odbywa się dany rejs. Jak jest to obliczane? Zgodnie z przepisami pasażerom przysługuje:

Zasady przyznawania odszkodowań lotniczych

Ponadto, jeśli opóźnienie lotu, związane z obraniem alternatywnej trasy, jest nieznaczne, czyli wynosi np. 2,3 lub 4 godziny, wówczas kwota odszkodowania może być obniżona o 50%.

Warto również pamiętać o prawach pasażera w przypadku odmowyprzyjęcia pasażera na pokład samolotu np. z racji nadkompletu pasażerów. Linia musi zaoferować rekompensatę finansową oraz zapewnić odpowiednią opiekę. W zależności od tego, jak długo będziesz oczekiwać na kolejne połączenie, linie lotnicze powinny zaproponować Ci np. bezpłatne posiłki, napoje czy nocleg w hotelu. Z udogodnień tych można skorzystać w przypadku wszystkich rejsów (w tym także czarterowych, pod warunkiem, że Klient stawił się w odpowiednim czasie do odprawy biletowo-bagażowej), które odbywają się z portów w UE lub na lotniska na terenie UE z kraju niebędącego członkiem UE (obsługiwanych jednak przez przewoźnika unijnego).

Jako nieliczni wywalczamy zwrot kosztów poniesionych w wyniku opóźnienia w dotarciu do portu docelowego, odwołania lotu oraz niewpuszczenia na pokład samolotu.

Na podstawie paragonów odzyskujemy pieniądze za wydatki poniesione na takie rzeczy jak np.:

  • Opłacenie taxi
  • Wynajem hotelu
  • Wynajem samochodu
  • Zakup posiłku
  • itd.

W przypadku lotów opóźnionych lub odwołanych możesz liczyć na naszą kompleksową pomoc. Przejmujemy sprawy dotyczące większości znanych przewoźników. Bez względu na to, skąd i dokąd podróżujesz na terenie Europy lub poza nią (za pośrednictwem linii europejskich) przysługuje Ci odszkodowanie, jeśli zaistnieje któraś z wyżej wymienionych sytuacji. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych. Rozliczamy się dopiero wtedy, kiedy wywalczymy dla Ciebie należną rekompensatę.