Dane lotu


Opóźniony
Odwołany
Przepełniony pokład


Lotnisko wylotu:


Lotnisko przylotu:


Data planowanego wylotu:


Data rzeczywistego wylotu:


Godzina planowanego wylotu:


Godzina rzeczywistego wylotu:


Ile wynosiło opóźnienie lotu:


Numer lotu:


Numer rezerwacji:


Ilość osób składających wniosek:


Powód opóźnienia/odwołania podany przez linie lotnicze:


Czy poniosłeś dodatkowe koszty związane z opóźnieniem/odwołaniem lotu:


Dołącz wyraźne skany lub zdjęcia kart pokładowych